Menu
Your Cart

Kurumsal Değerler

Müşteriler: İç ve dış tüm müşterilerin tam memnuniyetini sağlamak için çaba sarf etmek,

İş Ahlakı: Bütün faaliyetler, kararlar ve ilişkilerde en yüksek ahlaki değerleri gözetmek,

Gelişim: Yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

Çalışanlar: Çalışanlara güven, saygı  ile yaklaşmak ve onlara öncülük etmek, Çalışanları kendilerini geliştirmeleri için, eğitim ve gerekli diğer olanakları sağlayarak desteklemek, Herkesin Şirket başarısına katkı sağlayacağına inanarak üstün performansı takdir edip ödüllendirmek, Tüm çalışan ilişkilerinde dürüstlüğü esas kılmak,

Toplumsal Sorumluluk: Bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir görev olduğu bilinci ile hareket etmek,

Takım Çalışması ve Karar Alma: Kararları konuya en yakın ve uzman kişilerce yapılan detaylı araştırma ve analize dayanarak vermek, Bütün işlerde ekip çalışmasından yararlanırken yenilikçilik, yaratıcılık ve çok sesliliği desteklemek, Bütün ilişkilerde saygılı, nazik ve hoşgörülü davranmaya özen göstermek, Problemler karşısında çözüm odaklı yaklaşım sergilemek,

İletişim: İletişimde karşılıklı bilgi verme ve dinlemeyi temel almak, Herkesin, düşüncelerini organizasyonun her düzeyinde, açıkça ifade edebileceği bir ortam oluşturmak,

Tedarikçiler: Tüm müşteri-tedarikçi ilişkilerinde tutarlı, adil ve dürüst davranmak, en yüksek ahlaki değerleri gözetmek,

Değişime Uyum: Değişen teknolojiye ve diğer tüm koşullara kolayca uyum sağlamak,